ansprechpartner

Ihre
Ansprech-
partner

Urs Meier

Urs Meier

VR-Präsident,
dipl. Bauingenieur HTL,
dipl. Wirtschaftsingenieur STV

Tel.: 056 426 79 44

urs.meier@eduardmeier.ch

Fritz Müller

Fritz Müller

Geschäftsführer, Techniker TS

Tel.: 056 426 79 44

fritz.mueller@eduardmeier.ch

Roland Laube

Geschäftsführer-Stv.,
dipl. Bauführer SBA

Tel.: 056 426 79 24
Mobile: 079 639 09 26

roland.laube@eduardmeier.ch

Marcel Meyer

Bauführer

Tel.: 056 426 24 13
Mobile: 079 690 56 43

marcel.meyer@eduardmeier.ch

Ralf Huber

Ralf Huber

Bauführer,
dipl. Bauingenieur FH

Tel.: 056 426 18 54
Mobile: 079 653 40 30

ralf.huber@eduardmeier.ch

Claudio Madaschi

Claudio Madaschi

Chef Inventar, Bauführer,
dipl. Polier SBA

Tel.: 056 437 19 20
Mobile: 079 209 59 46

claudio.madaschi@eduardmeier.ch

Marco Hirt

Dipl. Polier SBA

Mobile: 079 744 36 15

marco.hirt@eduardmeier.ch

Roger Gassmann

Bauführer,
dipl. Polier SBA

Mobile: 079 874 06 86

roger.gassmann@eduardmeier.ch

Christian Pfirter

Christian Pfirter

Vorarbeiter

Mobile: 079 623 22 37

christian.pfirter@eduardmeier.ch

Martin Zimmermann

Martin Zimmermann

Leiter Finanzen,
Personal und Administration,
Betriebsökonom HWV

Tel.: 056 426 79 44

martin.zimmermann@eduardmeier.ch

Franco Pupilli

Franco Pupilli

Disponent

Tel.: 056 426 79 44
Mobile: 079 915 78 41

franco.pupilli@eduardmeier.ch